خسرو ابراهیمی نیا سرپرست فدراسیون

خسرو ابراهیمی نیا
سرپرست فدراسیون

غلامرضا امینی چوگامی
سرپرست نائب رئیسی فدراسیون

سمیه اسدی کاوان
سرپرست نائب رئیسی بانوان

حمید شمالی
سرپرست دبیرکلی فدراسیون

حمید رضا حریر فروش
عضو هیئت رئیسه

حسن تیمورتاش
عضو هیئت رئیسه

سعید پورزادی
عضو هیئت رئیسه

علیرضا رومنده
عضو هیئت رئیسه

وحید مرادی
عضو هیئت رئیسه

دکتر طیب افشارنیا
عضو هیئت رئیسه

علی زرین
عضو هیئت رئیسه

دکمه بازگشت به بالا