روسای هیئت های استانی و مناطق

آقای بهمن تدین
سرپرست هیئت استان آذربایجان غربی

آقای طاهر افشارنیا
سرپرست هیئت بادبانی استان ایلام

آقای مهران راویان
رئیس هیئت بادبانی استان بوشهر

آقای قاسم عسگری نسب
سرپرست هیئت بادبانی استان سیستان و بلوچستان

آقای باوانی
سرپرست هیئت بادبانی
استان کردستان

آقای سید حسین حسینی
سرپرست هیئت بادبانی استان گلستان

آقای نوید قاسم آبادی
سرپرست هیئت بادبانی
استان گیلان

آقای امیر دریادار دوم
آریا شفقت رودسری
سرپرست هیئت بادبانی
استان مازندران

آقای علیرضا رومنده
سرپرست هیئت بادبانی
منطقه آزاد کیش

آقای بابک زارعی پور
سرپرست هیئت بادبانی
منطقه آزاد انزلی

دکمه بازگشت به بالا