انتصاب سرپرست هیئت بادبانی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بادبانی ایران ؛ خسرو ابراهیمی رئیس فدراسیون در حکمی آقای «طاهر باوانی» را به عنوان سرپرست هیئت بادبانی استان کردستان منصوب کرد.
در حکم باوانی آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و یاری جستن از صاحبنظران و پیشکسوتان رشته بادبانی و هماهنگی کامل با فدراسیون در جهت شکوفایی ورزش بادبانی و و در نتیجه خدمت به رشد و شادابی و سرافرازی جوانان کشور عزیزمان موفق باشید.»

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا