اولین نشست مجازی سرپرست دبیرکلی فدراسیون با دبیران هیئت‌های استانی و مناطق آزاد کشور برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون بادبانی ایران،  نشست مجازی سرپرست دبیرکلی فدراسیون بادبانی با دبیران هیئت‌های استانی و مناطق آزاد کشور یکشنبه 29 اسفند 1402 از ساعت 15 به مدت 2 ساعت برگزار شد.
این نشست که با حضور دبیران هیئت های استانی، مناطق آزاد کیش و انزلی و همچنین با حضور سرپرستان کمیته های کلاسها، فنی و تجهیزات سیلینگ و مراکز فدراسیون همراه بود، با محوریت موضوعات ارائه برنامه عملیاتی 1402 فدراسیون بادبانی، ارائه برنامه عملیاتی 1402 هیئت های استانی/ مراکز، بررسی ساختار سازمانی هیئت های استانی/ مراکز ، ساماندهی سامانه مکاتبات و ارتباطات هیئت های استانی/ مراکز با فدراسیون و همچنین بررسی چالش ها و فرصت های هیئت های استانی/ مراکز برگزار شد و حاضرین در مورد موارد فوق الذکر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مقرر گردید این نشست ها بین دبیران هیئت های بادبانی استانها و مناطق آزاد بشکل ماهیانه و با هدف بهبود و توسعه فرآیندهای اداری و اجرایی فدراسیون و هیئت های بادبانی کشور بشکل مستمر برگزار گردد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا